ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ජ්‍යොතිෂ සේවය | Best Astrology Service in Sri Lanka

ඩී.ආර් කළුආරච්චි

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යොතිෂ හා වාස්තුවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් ද හදාරා ඇති ඒ මහතා සෘෂී භාෂිත සංකල්පය මෙන්ම පාරම්පරික ක්‍රමවේදයන් ද භාවිතයට ගැනීම පිළිබඳව සිය පාඨමාලා තුළින් මනා දැනුමක් සිය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙත ලබා දෙයි.
මානව විද්‍යා ශිරෝමණී, කීර්තිශ්‍රී දේශබන්ධු, දේශමාන්‍ය, කාව්‍ය විශාරද ජ්‍යොතිෂ රත්නාකාර, වාස්තු ප්‍රභාෂ්වර, භාරත භාෂ්කර ජ්‍යොතිෂය හා වාස්තු ශිල්පී යන ගෞරව සම්මාන වලින් පිදුම් ලබා ඇති D.R කළුආරච්චි මහතා අධිකරණ අමාත්‍යාංශ යටතේ සාමදාන විනිශ්චකාර වරයෙක්ද සමථ මූල මණ්ඩලයේ මණ්ඩල ජේෂ්ඨ සාමාජිකයෙක්ද වේ.
ක්ෂේත්‍ර දහස් ගණනක් පරීක්ෂා කරමින් ලබා ඇති අත්දැකීම් ද ජෝතිෂ්‍ය හා වාස්තු විද්‍යා මූලාශ්‍ර තුළින් ලබා ගත් දැනුම් ද පාරම්පරික සිද්ධස්ථාන ද උපයෝගී කොට ගෙන ඔබට ද අප සේවාවන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.
සියළු විස්තර – 0714436510

දැක්ම

“පාරම්පරික ශාස්ත්‍ර තුළින් සෙත හා ඒවා අනාගත පරපුරට”

මෙහෙවර

“සිංහල ජාතියේ අතීතයේ පටන් පැවත එන ශිල්ප ශාස්ත්‍ර වල පවතින බලය ජනතාවට ලබා දීම, එම ශාස්ත්‍ර පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීම හා ඒවා ජනගත කිරීම.”