බහිරව පූජා

විස්තර විමසා 0714436510 ට message එකක් එවන්න.පසුව අප විසින් ඔබව ඇමතුමකින් සම්බන්ධ කරගනු ඇත.

ජීවාම් කළ යන්ත්‍ර /සුර සඳහා තෙල්

*. විභාග ජයග්‍රහණයට/ මතක ශක්තිය වැඩි දියුණුවට.

*. සතුරු භය/ අමනුෂ්‍ය භය දුරු කිරීමට.

*. නඩුහබ වලින් සහනය සලසා ගැනීමට.

*. විවාහ අවුල් දුරුවී යුග ජීවිතයේ සෞභාග්‍යයට.

*. ව්‍යාපාර ලාභ වැඩි දියුණුවට.

*. නිවාස ,ව්‍යාපාර, ගොඩනැගිලි ආරක්ෂාවට.

*. වාහන ගමන් බිමන් වලදී අනතුරුවලින් ආරක්ෂාවට.

*. ධනය, ආදායම් වැඩි දියුණු වීමට.

*. විවාහ ඉක්මන් වීමට.

*. පාරිභෝගික ආකර්ෂණයට.

*. ස්ත්‍රී /පුරුෂ හදවත් දිනා ගැනීමට.

සෙත් කවි සාධනය (නමට හා කාරණයක අනුව)

විභාග වලින් ජයග්‍රහණයට, මතක ශක්තිය වැඩිදියුණු වීමට සෙනසුරු ආදී අපල දුරු වී ශක්තිය, ජයග්‍රහණය ලැබීමට,ලෙඩ රෝග දුරුවී සෙත සැලසීමට, විෂ්ණු, කතරගම, පත්තිනි, ඊශ්වර යන දේවාශිර්වාද සෙත් කාව්‍ය රචනය සඳහා 0714436510 ඇමතුමකින් සම්බන්ධ වෙන්න. (රාත්‍රී 8.00 න් පසුව පමණි.)

දෙහි කැපීම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පමණි.කලින් දින වෙන්කර ගත යුතුය. 0714436510.

එවිට අවශ්‍ය තැපැල් ලිපිනය හෝ ඊ මේල් ලිපිනය නිවැරදිව සඳහන් කරන්න.නො එසේ නම් WhatsApp සහිත දුරකතන අංකයක් යෙදුවහොත් ඊට යොමු කළ හැකිය.
මිනුවන්ගොඩ ලංකා බැංකුවේ D.R. කළුආරච්චි නමින් ඇති 0003005200 ගිණුමට මුදල් බැරකර රිසිට් පතෙහි ඔබගේ නම ලියා 0714436510 අංකයට WhatsApp කරන්න. පැය 24ක් ඇතුළත එම දුරකථන අංකයට ගොනු අංකයක් එවනු ලැබේ. දින 7ක් ඇතුළත ඔබ වෙත එවීමට තැපෑලට යොමු කරනු ලැබේ. ඊමේල් ලිපිනය එවීමෙන් පිළිතුරු ඉක්මනින් ලබාගත හැකිය.